ladataan Ladataan. Odota, ole hyvä.
20.9.2016

Älä päästä yrityskaupassa osaamista karkuun

Tulevien vuosien aikana lähes puolet PK-yrityksistä tulee vaihtamaan omistajaa. Omistajanvaihdosprosessin tukemiseksi on tarjolla erilaisia palveluja, jotka keskittyvä pääasiassa lainopillisiin-, verotus- ja talouskysymyksiin. Keskeinen yrityksen pääoma – osaaminen – jää kuitenkin palveluissa huomiotta. 

Article image

Tulevien vuosien aikana lähes puolet PK-yrityksistä tulee vaihtamaan omistajaa. Omistajanvaihdosprosessin tukemiseksi on tarjolla erilaisia palveluja, jotka keskittyvä pääasiassa lainopillisiin-, verotus- ja talouskysymyksiin. Keskeinen yrityksen pääoma – osaaminen – jää kuitenkin palveluissa huomiotta. 

Yritysmyynti on uusiutumisen paikka. Itse asiassa uusiutuminen on yrityksen elinvoimaisuuden edellytys. Mistä sitten voi löytää uusiutumisen suunnan? Ihrig ja MacMillian (2015) kehottavat yrityksien kartoittavan sen tietovarannot ja laittavan ne näkösälle nelikenttään, joka syntyy jäsennetyn ja jäsentymättömän sekä jaetun ja jakamattoman tiedon x ja y akseleiden väliin. Nelikenttä jäsentää organisaation tietovarannot ja antaa tärkeää informaatiota siitä, mihinkä tiedon osa-alueiseen tulisi yrityksessä keskittyä ja mitkä tietovarannot ovat vain muutaman henkilön hallussa ja siksi vaarassa kadota.

Itseäni kiinnostaa ja uskoisin, että myös yrityksen ostajaa kiinnostaa, tämä muutaman yrityksessä työskentelevän spesialistin hiljainen osaaminen, joka on vaikeasti artikuloitavissa ja siksi vain muutamalla ihmisellä hallussa. Otetaan esimerkkinä yritys, jonka myyntitiimissä on kahdeksan henkeä, mutta joista kaksi henkeä vastaa yli puolesta toteutuneesta myynnistä. Mitä jos nämä kaksi henkeä päättävät lähteä? Katoaako heidän mukanaan yli puolet asiakkuuksista, vai voisiko heidän osaamisensa tehdä näkyväksi ja jakaa edelleen?  Tai voidaanko väistyvän yrittäjän hiljainen tieto asiakkuuksien hoidosta, johtamisesta, tärkeimmistä yhteistyökumppaneista ja heihin pidettävistä suhteista siirtää eteenpäin uuden yrittäjän käyttöön? Kyllä voidaan. Hiljaisen tiedon HiT-analyysi tuo esille osaajien työn keskeiset menestystekijät ja niihin sisältyvät arvot. Kun osaaminen on jäsennetty menestystekijöihin, voidaan ohjatun mentoroinnin kautta luoda polku osaamisen siirrolle ja mikä tärkeintä, myös soveltamiselle yrityksen uuteen toimintatapaan. 

Hiljaisen tiedon HiT-analyysiin® pohjautuvassa neljän askeleen mentorointikonseptissa ”ristipölytetään” olemassa olevaa tietoa keskenään ja luodaan uutta osaamista uuden yrittäjän ja koko organisaation käyttöön. Konsepti viedään kokonaisuudessaan läpi kuukaudessa. Kaikki syntyneet materiaalit kerätään HL- concept bookiin, jonka sisältämiin tietoihin uusi yrittäjä ja johtoryhmä pääsevät aina tarvittaessa käsiksi.  

Helena Lehkonen on Hämeen Yrityspörssin asiantuntija. Helenan ja muiden asiantuntijoiden tiedot löydät tästä

HL-concept® hiljaisen tiedon palvelut pohjautuvat KT Helena Lehkosen kehittämään hiljaisen tiedon HiT-analyysiin®. HiT- analyysi® on ainutlaatuinen väline kerätä henkilön hiljainen tieto edelleen hyödynnettäväksi. HiT-analyysin avulla tehdään näkyväksi henkilön hiljaiseen tietoon liittyvät ydinkäsitteet ja niihin sisältyvät arvot. Analyysin taustalla on kaksi tieteellistä tutkimusmenetelmään, joita käytin kasvatustieteen alaan kuuluvassa väitöstyössäni (Lehkonen 2009, Mikä tekee rehtorista selviytyjän?).

Lähde:

Ihrig, M. & MacMillian, I.2015. Managing Your Mission – Critical Knowledge, Harvard Business Review, January – February.

Hämeen Yrityspörssi - Oikea kauppapaikka yrityksen myyntiä tai ostoa suunnittelevalle!